JOBB I ALUHAK

Vi i Aluhak er stadig på jakt etter kvalifiserte fagarbeidere innen stillasfaget. Ønsker du å jobbe i et ekspansivt miljø med gode muligheter, ta kontakt med oss i Aluhak.


Utvikling og oppfølging

Utvikling og oppfølging av våre medarbeidere er noe vi vektlegger i Aluhak

Vi etterstreber i stor grad at den enkelte skal få muligheten til å utvikle seg både faglig og personlig. Bare ved å utvikle riktig kompetanse og erfaringsbredde hos den enkelte medarbeider, vil vi kunne lykkes som organisasjon.

Ledige stillinger Oslo

Vi har behov for 2 erfarne stillasmontører med minimum 2 års erfaring med § 17-4 kurs (46C el. § 13) . Søkerne må ha sertifikat klasse B ( helst C1E ) og disponere bil.   

Vi trenger også 2 personer som kan jobbe på korttids oppdrag som assistenter.

Normalt vil den ansatte få beskjed uken før de skal på arbeid. Det kan i noen tilfeller bli kortere frist. Vi prøver alltid å gi beskjed så tidlig som mulig. 

Ledige stillinger Bergen

Aluhak Bergen trenger 2 fagpersoner innen stillas. Arbeidsmengden vil variere i starten.

Aluhak Stillas Bergen er nystartet i år og vi vil på sikt ansette flere på fast stilling eventuelt som fastlønnet vikarer.

Ledige stillinger Trondheim

I Trondheim trenger vi inntil 6 personer som stillasmontør / assistenter som skal dekke inn for ferie avvikling. 

Gjerne noen som ser etter sommerjobb som etter hvert kan gå over i fast stilling. Det er en stor fordel at søker bor i nærheten av Trondheim sentrum.

Ledige stillinger Stavanger

I Stavanger trenger vi 2 fagpersoner innen stillas faget. Søkerne må ha sertifikat klasse B ( helst C1E ) og disponere bil. Stillings prosenten vil variere i forhold til oppdragsmengden.

Personer som har offshore erfaring innen Stillas og/eller ISO fagene blir oppfordret til å søke. Det forutsettes at søker innehar gyldig helsesertifikat og grunnleggende sikkerhetskurs. 


Søknadsprosessen

Vi ønsker at alle søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. 

Du kan enten søke på konkrete utlyste stillinger eller sende oss en åpen søknad. Du vil motta en bekreftelse når vi registrerer din søknad.

Vi legger vekt på å gjøre en grundig vurdering av alle innkomne søknader, derfor varierer det noe hvor lang tid det vil ta før du får en endelig tilbakemelding på om du skal til intervju.

Skulle du ha ytterligere spørsmål om søknadsprosessen, er det bare å ta kontakt.

Elektronisk Søknadskjema

Jeg søker stillingen som *
Want to apply for a job as
Søknad
Offshore
Where do you want to work?
Personalia
Navn *
Navn
Fyll inn fornavn og etternavn
Fødseldato/ år *
Fødseldato/ år
Birth mnd. year
Nationality
Legg inn det språk du behersker i jobbsammenheng
Enter the language you master in a workplace context
Kvalifikasjoner
Fagbrev Stillas/Kurs i stillasfaget/ Certificate of apprenticeship Scaffolding *
Godkjent stillaskurs, i henhold til forskriften Approved scaffolding course, according to the Regulations Section
Annet fagbrev i ISO faget *
Certificate of apprenticeship for industry profession
What kind of Certificate do you have?
Andre sertifikater/ Other certificate
Førerkort
Car and truck driving licence
Praksis i Stillasfaget / Byggfag + 1 år *
Practice in Scaffolding Construction + 1 year
Har du erfaring fra Offshore *
Do you have experience from Offshore?
What possision do you had offshore?
Beskriv med max 200 ord om hvorfor du søker stillingen og hvorfor du ønsker å jobbe for Aluhak/Describe with max 200 words why you apply for the job and why you want to work for Aluhak
Stillas i fjellet - konvertert9.jpg

CV, vitnemål og ev. attester sendes til bemanning@aluhak.no

Merk emnefeltet med fornavn etternavn og mobilnummer.