Montering av stillas

Aluhak gruppen utfører også montering av stillas dersom kunden ønsker det. Vi kjenner utstyret vårt godt, og har den nødvendige kompetansen til å montere stillaset slik du ønsker det. Vi foretar befaring i forkant om det er ønskelig, og blir enige om hvordan oppgaven best kan løses. Med på kjøpet får du også gode råd og tips til hvordan stillaset kan tilpasses ditt bruk. På den måten er du som kunde sikret et trygg og brukervennlig stillas til de oppgaver du skal utføre. Vi kan også ta oss av flytting av stillaset når det trengs, og demonterer og henter utstyret når jobben er gjort.