Jobb i Aluhak

Aluhak Bemanning ble stiftet i 2018 og vil gjennom avdelingene i Stavanger, Bergen, Oslo og Trondheim tilby våre kunder og samarbeids bedrifter kvalifisert personell.

Vil du utvikle deg innen stillas faget er Aluhak et godt sted å begynne

Vi trenger til våre avdelinger stillasmontører, forskalingssnekker, arbeidsleder og assistenter

Liker du fysisk arbeid og klarer å jobbe i høyden kan du passe i våre team.

Liker du fysisk arbeid og klarer å jobbe i høyden kan du passe i våre team.

Sikkerhet i aluhak

HMS i stillasfaget

Vi i Aluhak tenker i disse dimensjoner i veien til null skade på menneske og miljø.

Nøkkelord for Aluhak er opplæring, utvikling og mestring

 

For å skape en trygg arbeidsplass må vi sette krav til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.

·       Vi skal ha klare ansvarsforhold

·       En forsvarlig framdriftsplan som også omfatter HMS

·       Informasjonsrutiner som følges opp og utvikles i takt med dine og våre behov

·       Skape gode rutiner for oppfølging av internkontroll og HMS systemet

·       Avvik skal meldes og følges opp

Du er den som skaper et sikkert arbeidsmiljø.