Beskyttelse

Aluhak tilbyr nå beskyttelses utstyr for personell og mot materielle skader på dekks belegg og annet. Aker Egersund er fornøyd bruker av disse.


Krans beskytter

Beskytter personell i områder hvor det er trangt eller på trafikerte områder hvor det ferdes mye mennesker


Stillbein pute

Brukes hvor det må bygges stillas på dekksflater som er overflatebehandlet. 


Rør pute

Kan brukes både som avslutning på liggende rekkverk for å beskytte personell og som beskyttelse av overflate der stillbein ikke er mulig å benytte