Visjon

Vi er internt og eksternt opptatt av Helse Miljø og Sikkerhet og våre visjoner og politikk skal gjenspeile dette på en god måte. Vårt utstyr er designet for sikkerhet og ivaretar alle krav som stilles og mer til. Dette for å unngå at våre produkter direkte eller indirekte skal bidra til ulykker og tap eller skade på liv eller eiendom.

Kvalitet er viktig i alle ledd, vi forsikrer oss derfor at alle våre leverandører har et godt system som sikrer oss de beste råvarene til våre produkter. Vi har mange stikk prøver og prøvejigger i produksjonen for å sikre at våre kunder får et uniformt produkt av topp kvalitet.


Visjon og HMS-K politikk Aluhak